Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2015

bokm
3693 fee0 500
Reposted bybudas budas

January 08 2015

bokm
4401 b43a
JE SUIS CHARLIE 
by Banksy

December 15 2014

9225 742d

worldofthecutestcuties:

Life with a cat. For those who own cats you know what I mean

December 14 2014

7989 6e1d 500
Reposted fromstarplatinum starplatinum
bokm
1020 f991
Reposted fromextr4welt extr4welt
bokm
Reposted bymelicaacongreve
bokm
Reposted byIhezalluke1arachnephobic
bokm
bokm
bokm
bokm

December 13 2014

bokm
#453
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
bokm
Reposted fromnephi nephi viadobre-rady dobre-rady
bokm
5593 764a 500
Reposted fromlenka024 lenka024 viadobre-rady dobre-rady

January 21 2014

bokm
6254 1329 500
Reposted fromargothiel argothiel

June 29 2013

bokm
3191 1bd5
Reposted fromtopestka topestka
bokm
bokm
1156 5a33 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaoll oll
bokm
"Fajnie mieć gromadę kotów. Jeśli czujesz się źle, po prostu patrzysz na koty i czujesz się lepiej, bo one wiedzą, że wszystko jest jak jest. Nie ma się czym podniecać. Po prostu wiedzą. Są zbawicielami. Im więcej masz kotów, tym dłużej żyjesz. Jeżeli masz sto kotów, będziesz żył dziesięć razy dłużej niż gdybyś miał dziesięć. Któregoś dnia zostanie to odkryte, a wtedy ludzie będą mieli po tysiąc kotów i będą żyli wiecznie."
— Charles Bukowski
bokm
7809 bfc5 500
Black Sheep
Reposted bykittenshigh kittenshigh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl